9 февр. 2016

Местата за семинара „3D проектиране със SketchUp” са запълнени

Местата за семинара „3D проектиране със SketchUp” са запълнени

Благодарим Ви много за огромния интерес към безплатния семинар 3D проектиране със SketchUp! За съжаление трябва да ви съобщим че всички места са запълнени и регистрацията е затворена. Очакваме регистриралите се до момента. За неуспелите да се регистрират, ще се постараем и за в бъдеще да организираме подобни събития.

3 февр. 2016

Семинар „3D проектиране със SketchUp”

Семинар „3D проектиране със SketchUp”

Имам удоволствието да Ви съобщя, че заедно с Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България организираме безплатен семинар на тема „3D проектиране със SketchUp”. Събитието има за цел да Ви запознае с най-ефективните методи за триизмерно проектиране и визуализация, използвайки SketchUp. В програмата съм наблегнал на специфични техники, полезни за проектантите от различни […]